6 principis de l’alimentació a l’escola bressol

A l’escola bressol l’alimentació té un paper fonamental, ja que és durant l’etapa de 0 a 3 anys quan hi ha més creixement físic i psicològic. Aquests són els 6 principis per una bona alimentació.