L’escola inclusiva i el menjador escolar

El nou Decret d’escola inclusiva millora la inclusió d’alumnes amb NEE a l’escola, però no regula les estones de lleure com el menjador escolar o l’acollida. Des de Fundesplai vetllem perquè tots els infants se sentin inclosos en tots els moments.