Nova eina per avaluar el menjador escolar

Qüestionari interactiu per avaluar la qualitat del servei de menjador escolar en només 5 minuts. Per escoles de Primària, Bressols i Instituts. S’avaluen 3 dimensions del temps educatiu del migdia: l’alimentació, el lleure educatiu, la relació amb l’AMPA, l’escola i les famílies.