«La integració és poder estar junts des de la diferència»

Entrevistem a la directora de l’Escola Tres Pins de Barcelona on fan educació integradora amb infants sords a través del bilingüisme amb llengua de signes.