Com treballem

Amb valors, qualitat, experiència, i molta alegria

Fem educació integral i personalitzada

 • Tenim en compte tots els aspectes de la personalitat de l’infant
 • Situem l’infant al centre de les activitats, potenciant la seva autonomia, compromís, i felicitat
 • Tenim present les inquietuds, interessos i capacitats de cada infant
 • Promovem la pràctica educativa acollidora per acompanyar l’infant a comprendre la realitat, les seves emocions, superar noves fites i ser autònom
 • Afavorim l’autoconeixement per prevenir riscos i malalties

Fem educació per la Pau

 • Treballem per l’equitat: que tots els infants puguin accedir a les nostres activitats
 • Assegurem la no-discriminació i la inclusió social, amb respecte per la diversitat i la interculturalitat
 • Treballem per la tolerància, la solidaritat, la cooperació, i el compromís
 • Afavorim la resolució de conflictes, facilitant que l’infant articuli recursos propis
 • Potenciem la coeducació i la igualtat, afavorint relacions interpersonals amb independència del gènere, rebutjant relacions de submissió o de poder

Fem educació activa i participativa

 • Potenciem la pràctica educativa que parteix de la persona i no d’un model preestablert, treballant sempre pels Drets de l’Infant
 • Vetllem pels aprenentatges significatius
 • Afavorim la màxima participació dels infants en tots els processos
 • Afavorim el joc i les dinàmiques de grup com a motors d’aprenentatge
 • Fomentem les activitats vivencials i experimentals adaptades a cada etapa
 • Treballem a partir de l’escolta activa, la llibertat i el respecte

Fem educació ambiental

 • L’educació ambiental és un eix fonamental de totes les nostres actuacions
 • Afavorim la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient
 • Fomentem les activitats vivencials en contacte amb la natura
 • Amb els nostres equipaments i serveis busquem ser un exemple de sostenibilitat per als infants i tota la societat

Felicitat i equitat: la clau de les nostres activitats

Educatives

Creatives

Participatives

Col·lectives

Divertides

Innovadores

Pin It on Pinterest