Els crèdits de síntesi del segle 21

Els crèdits de síntesi del segle 21

Els crèdits de síntesi tradicionalment s’han entès com un conjunt d’activitats didàctiques que estan relacionades amb aspectes de diverses matèries i que s’agrupen sota un tema concret. Un crèdit o treball de síntesi acostuma a durar entre 3 dies i una setmana i...

Pin It on Pinterest