Sábado dia 3 de desembre va ser el dia internacional de la discapacitat i ho vam celebrar fent activitats de sensibilització i inclusió al temps del migdia de les escoles. Fomentem l’empatia i comprensió dels alumnes, així com la integració i inclusió dels infants amb diversitat funcional.