Mesures preventives del covid-19

Implementem mesures preventives i higièniques que garanteixen que les nostres activitats de lleure dins el marc escolar siguin el més segures possibles i lliures de Covid-19. Aquestes mesures es basen en els protocols d’actuació del Departament de Salut de la Generalitat i es van actualitzant i revisant en funció de les indicacions de les autoritats.

Mesures pel Temps del Migdia i Extraescolars

Rentat de mans

Es realitza un rentat de mans abans i després del temps de dinar i del temps de lleure del migdia, així com abans i després de les activitats extraescolars.

Activitats a l'aire lliure

Es prioritzen les activitats a l’aire lliure o en espais oberts i amb ventilació natural.

Gel hidroalcohòlic

A l’espai de menjador escolar i els espais d’activitats extraescolars tenim disponible gel hidroalcohòlic per a la desinfecció, tot i que prioritzem el rentat de mans amb aigua i sabó.

Neteja i desinfecció

Assegurem la neteja i desinfecció de tots els espais i materials com a mínim després de cada ús. Al menjador desinfectem taules, cadires i terra després de cada ús si hi ha diversos torns.

Distància de seguretat

S’ha de mantenir la distància mínima d’1,5 metres entre cada participant a les activitats, així com amb els monitors/es. Dins el grup bombolla (els mateixos de l’horari lectiu), a la taula del menjador, per exemple, no cal respectar aquesta distància, però sí entre grups bombolla. A les activitats extraescolars, com que són grups heterogenis, sí que cal respectar en tot moment la distància de 1,5m.

Dinar amb grups estables

No poden seure junts els alumnes de diferents grups estables. Entre les taules de grup estables cal assegurar 1,5m de distància. Per tal de garantir aquesta mesura i respectar les distàncies, en algunes escoles cal fer diversos torns de dinar o habilitar diferents espais.

Ventilació dels espais

Assegurem la ventilació dels espais interiors mínim 3 cops al dia durant 10 minuts. Preferiblement, es deixen obertes les finestres durant tot el dia.

Ús de mascareta

L’ús de la mascareta és obligatori per a totes les persones majors de 6 anys, independentment que es pugui mantenir la distància de seguretat, excepte durant les activitats esportives.

Aigua, estris i menjar

No es podrà fer ús de les fonts comunes ni les aixetes per beure aigua. Cada usuari/a ha de portar la seva ampolla d’aigua i anar-la reomplint. Tampoc es poden compartir estris, materials o menjar.

No símptomes Covid-19

No es podrà assistir al menjador escolar ni a les activitats extraescolars si es tenen símptomes de Covid-19, s’ha estat en contacte amb persones afectades en els últims 14 dies o s’està pendent de PCR o alguna altra prova relacionada amb el Covid-19.

Protocol en cas de positiu

Es complirà amb el protocol que estableixin les autoritats sanitàries en cas de positiu d’algun usuari o participant a les activitats i/o membre de l’equip de monitors/es.

Formació dels educadors/es

Els nostres monitors/es han rebut formacions específiques en educació emocional, higiene i prevenció del Covid-19.

Mesures per colònies i sortides escolars

Les mesures específiques de prevenció en cas de sortides o colònies escolars les podeu veure totes en aquest enllaç del nostre espai de cases de colònies on detallem les mesures per a aquestes activitats.

Encara et queden dubtes?

Contacta amb nosaltres i t’explicarem totes les mesures i protocols que tenim en compte perquè les activitats de lleure en el marc escolar que desenvolupem siguin segures i lliures de COVID-19. Gràcies per confiar en nosaltres!

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

L'entorn natural de les cases de colònies és ideal per desenvolupar la nostra tasca.

Coneix Fundesplai