Suport als alumnes amb nee

Per la felicitat sense obstacles

Facilitar la integració a l’escola

Els nostres monitors/es de suport treballen per millorar l’autonomia de l’infant, i per aconseguir que se senti plenament integrat dins el grup classe, participant de totes les activitats.

Un suport de màxima qualitat educativa

Suport als alumnes amb necessitats educatives especials

Qualitat pedagògica

Els nostres monitor/es de suport, amb una formació específica, col·laboren de manera personalitzada amb l’infant, ajudant-lo en els desplaçaments si és necessari i en les tasques a desenvolupar a classe. Fan de mediadors entre l’infant i les dificultats que es vagi trobant en el seu dia a dia a l’escola. A més a més, afavoreixen les relacions amb els altres infants i ajuden a l’infant a gestionar les seves emocions.

Des que tenim la monitora de suport, en Pau està molt ben atès, somriu més sovint i ha avançat molt en els seus aprenentatges. El que més ens ha impactat és que ha començat a fer amics!

Mestra de l'escola Vailets

Suport als alumnes amb necessitats educatives especials

Eduquem en valors

Els nostres valors impregnen tot el que fem.

Fem educació integral, activa, per la pau, ambiental, per la salut, per una ciutadania global, per la democràcia, la participació, i la igualtat.

Potenciem l’autonomia personal

Suport als alumnes amb necessitats educatives especials

Motriu

Social

Suport als alumnes amb necessitats educatives especials

Intel·lectual

Emocional

Tothom pot anar de colònies!

Us oferim 12 cases de colònies accessibles i completament adaptades a les persones amb mobilitat reduïda perquè els infants amb necessitats educatives especials puguin anar de colònies amb comoditat i gaudir de la natura i els companys.

Consulteu la llista completa d’equipaments al nostre buscador

93 474 74 65 Truqueu-nos per una proposta a mida

Pin It on Pinterest