7 activitats i una Colla EnCORatjada per prevenir el bullying a l’escola i l’esplai

Una Colla EnCORatjada és un grup d’infants preparat per poder detectar casos de bullying, fer mediació de conflictes i afavorir entorns de violència zero. Aquí 7 activitats per crear una Colla EnCORatjada pas a pas.