La Convenció dels drets de l’infant, ratificada al nostre país el 1990, va incorporar el dret a la participació dels infants en tots aquells àmbits de la seva vida quotidiana, per això, en el nostre model de temps del migdia és prioritari el treball de l’autonomia dels infants, ja que promou els aprenentatges des de la implicació personal, respectant el dret a la participació i afavorint, d’aquesta manera, l’adquisició d’hàbits d’autonomia necessaris en l’activitat vinculada al temps per dinar.

En els menjadors escolars l’infant ha de ser el protagonista: passar de ser un subjecte passiu a ser actiu, autònom i participatiu; i l’educador/a passa de ser un o una dirigent o assistent, a un facilitador/a que acompanya el procés d’aprenentatge d’hàbits socials i alimentaris.

Els educadors i educadores motiven la participació perquè els infants puguin co-crear aquest espai des de la corresponsabilitat i percebin el dinar com un moment agradable de relació i convivència.

No es tracta només de servir-se sol, o de participar a parar i desparar taules, sinó que l’autonomia pot estar present en tot moment, impregnant-t’ho tot. L’espai del migdia és un temps idoni per co-dissenyar amb els infants activitats educatives que els motivin i que percebin com a pròpies, per tal d’implicar-los i despertar la suficient motivació, per aprofitar els diferents interessos i capacitats.

El temps del migdia a l’escola es pot dividir en 4 moments on es treballa l’autonomia personal des de diferents perspectives:

La creació del Consell d’Infants del Menjador pot ser una eina de participació molt útil perquè els infants s’organitzin de manera autònoma, facin propostes de menú, d’activitats i celebracions que els agradaria fer. Les propostes es debaten, es voten i després tothom col·labora per poder-ho dur a terme. És una manera d’entrenar-se en la participació activa i la democràcia del dia a dia.

Treballar la participació activa dels infants i, per tant, la seva autonomia, també en el temps del migdia, implica afavorir el desenvolupament de nens i nenes amb capacitat per consensuar, decidir, opinar, escollir, imaginar, inventar, etc. En definida, suposa ajudar a que els infants aprenguin que són ciutadans del present amb capacitat de transformació per la millora de l’entorn, del barri, el municipi i en definitiva de la societat.

Si us ha agradat aquesta entrada, compartiu-la a les xarxes!

Pin It on Pinterest