Teniu un hort a l’escola i no sabeu com treure-li suc a nivell curricular?

Aquí trobareu algunes idees…

L’hort escolar ens ofereix una gran oportunitat educativa per treballar hàbits, valors, cooperació, participació, autonomia i competències bàsiques de manera transversal.

A més a més, tenir un hort a l’escola afavoreix el desenvolupament individual i social dels alumnes, i al seu benestar físic i psicològic, ja que és un espai exterior de contacte amb la natura i els alumnes parteixen de l’acció i la pràctica per assolir els aprenentatges.

També hi ha moltes escoles que aposten per l’hort escolar com a eina directa per potenciar les competències bàsiques a través de l’educació ambiental.

En aquest sentit, hi ha Escoles Verdes i de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat que fa anys que desenvolupen tota mena d’activitats transversals al voltant de l’hort.

A partir del treball de l’hort també s’afavoreix la convivència, la cohesió de grup, el treball en equip, la cooperació i el diàleg, així com l’esperit crític i el raonament hipotètic-deductiu. L’hort ens ofereix la possibilitat de plantejar-nos preguntes contínuament, formular hipòtesis i experimentar.

És important començar a fer servir l’hort escolar com a eina pedagògica des de l’escola Bressol i donar continuïtat i coherència al treball de l’hort al llarg de tots els cursos d’Infantil, Primària i Secundària.

Si penses que no tens espai o no tens gaire idea de com fer un hort a la teva escola o esplai, et proposem 5 maneres de fer un hort escolar al pati. Segur que alguna de les 5 opcions s’adapta a l’espai del teu recinte i podràs implementar l’hort com una activitat més en el currículum.

EL CURRÍCULUM DE L’HORT

L’hort és un entorn que facilita els aprenentatges vivencials on els alumnes aprenen fent i manipulant. Aprenen conceptes i assoleixen competències bàsiques, cosa que cal tenir en compte a l’hora de plantejar un projecte transversal d’hort escolar que es pugui incloure en el Projecte de Centre.

Avui us fem una proposta d’activitats agrupant-les pels àmbits del currículum, tot i que n’hi ha moltes que són de caire transversal i per tant, afavoreixen diverses competències i àmbits a l’hora. La majoria d’activitats es poden adaptar a diversos nivells i edats.

Sota la infografia trobareu el detall i descripció de la proposta d’activitats per cada àmbit:

 • Lingüístic
 • Artístic
 • Digital
 • Matemàtic
 • Educació física
 • Educació en valors
 • Coneixement del medi
 • Aprendre a aprendre

ÀMBIT LINGÜÍSTIC I COMUNICATIU

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Diari de l’hort: escriure un quadern de camp o diari de l’hort on es recullin tots els experiments que fem i les vivències que tenim. Pot ser un quadern individual o col·lectiu.
 • Vocabulari multilingüe: treballar el vocabulari dels elements de l’hort en diversos idiomes (plantes, sòl, animals, eines, meteorologia, calendari, estacions,…)
 • Recull de dites i endevinalles populars relacionades amb l’hort, les verdures, l’alimentació, la meteorologia… (també pot ser multilingüe).
 • Creació de cançons: inventar cançons relacionades amb l’hort en català, castellà i anglès.
 • Fitxes de plantes: elaborar un recull de fitxes amb informació sobre les plantes que tenim a l’hort. També pot ser multilingüe.
 • Blog de l’hort: escriure regularment al blog de l’hort i incorporar imatges i vídeos.
 • Sessions de treball multilingües: treballar l’hort en català, castellà i anglès, afavorint la comunicació oral durant la sessió en els tres idiomes.
 • Cartells explicatius: elaborar cartells de senyalització i explicatius dels cultius de l’hort i la normativa.
 • Cartellera de l’hort: manteniment de la cartellera de l’hort per comunicar el projecte a les famílies.
 • Intercanvi d’informació sobre l’hort amb altres escoles de l’entorn que tinguin hort.
 • Creació d’un memory: crear jocs de taula amb imatges fetes pels alumnes (foto o dibuix) de les diferents espècies d’animals i plantes que trobem a l’hort. Hi podem jugar en anglès, català o castellà.
 • Cal·ligrames: escriure cal·ligrames inspirats en l’hort i els animals col·laboradors.
 • Creació de poemes inspirats en les hortalisses o animals de l’hort.
 • Exposició oral sobre temes relacionats amb l’hort: l’origen de les espècies, els beneficis de les plantes aromàtiques, etc…
 • Quadern “la salut de l’hort”: crear un llibre recollint els beneficis per la salut de les plantes de l’hort.
 • El conte del cargol i l’herba de poliol: explicar el conte,  escriure’t,… Plantar poliol i provar-lo.

ÀMBIT ARTÍSTIC

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Dibuix naturalista: descobrir el dibuix naturalista i practicar in-situ amb les plantes i animals de l’hort.
 • Taller de fotografia: aprendre les tècniques bàsiques de fotografia i practicar amb les plantes i animals de l’hort.
 • Exposició fotogràfica: organitzar una exposició fotogràfica d’imatges realitzades pels alumnes a l’hort.
 • Land Art a l’hort: crear obres de land art o d’art efímer amb elements naturals de l’hort.
 • Creació d’espantaocells i CDs decorats: crear elements que espantin els ocells i decorar-los.
 • Estampació natural amb flors, fulles, escorça, fruits…
 • Art amb llavors de colors, formes i mides diferents.
 • Elaboració d’elements decoratius de l’hort com escultures de fang cuit, fusta o materials reciclats.
 • Creació de cançons relacionades amb l’hort.
 • Teatre musical sobre el cicle de la vida al nostre hort (exemple: cicle de la marieta, de la papallona…).
 • Fer els noms de les espècies amb elements decoratius com culleres de fusta.
 • Creació d’un memory: crear jocs de taula amb imatges fetes pels alumnes (foto o dibuix) de les diferents espècies d’animals i plantes que trobem a l’hort. Hi podem jugar en anglès, català o castellà.
 • Cal·ligrames: escriure cal·ligrames inspirats en l’hort i els animals col·laboradors.
 • Regadores decorades: Reutilitzar les ampolles de plàstic per fer regadores.
 • Collage de natura: muntatge artístic amb fotos o amb elements del propi hort.
 • Tints naturals: fabricar tints o pintura natural a partir de les plantes o elements de l’hort.
 • El conte del cargol i l’herba de poliol: escenificar-lo, dibuixar-lo,… Plantar poliol i provar-lo.

ÀMBIT DIGITAL

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Recerca d’informació: buscar informació a internet sobre les plantes i els animals de l’hort, així com de les tècniques de cultiu, el compostatge, les plagues…
 • Blog de l’hort: escriure regularment al blog de l’hort i incorporar imatges i vídeos.
 • Webs d’altres escoles: conèixer el projecte de l’hort d’altres escoles a través dels seus webs o blogs i poder valorar i agafar idees per millorar el nostre hort.
 • Recull fotogràfic o audiovisual dels processos i experiments.
 • Muntatge audiovisual del procés de germinació o de floració d’una planta.
 • Programes imatge i vídeo: aprendre a fer servir els programes de retoc d’imatges i edició de vídeo per fer muntatges audiovisuals del projecte de l’hort.
 • Disseny plànol digital: aprendre a fer servir programes de planimetria per dissenyar i dibuixar el plànol de l’hort, per exemple l’AutoCAD.
 • Vídeo tutorial explicant accions recomanables per tenir un hort saludable i penjar-lo al blog.
 • Vídeo amb tècnica timelapse per il·lustrar el procés de construcció de l’hort, o la plantació, o la recol·lecció, o el procés de lligar tomaqueres, etc…

ÀMBIT MATEMÀTIC

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Mesures i volums: aprofitar l’entorn de l’hort per aprendre a mesurar, calcular àrees, volums, perímetres, determinar les parcel·les de cultiu,…
 • Classificació d’elements: classificar llavors, branques, fulles, flors, fruits,… utilitzant diversos criteris (duresa, mida, color, forma, textura…).
 • Càlculs i recomptes in-situ: comptem, sumem, restem, multipliquem, dividim, fem fraccions, etc… aprofitant l’espai de l’hort i tots els seus elements.
 • Gràfics de creixement: mesurem periòdicament el creixement de les plantes i fem gràfics de creixement. Podem comparar el ritme de creixement de diverses espècies, comparar amb l’any anterior, etc…
 • Càlcul del pressupost i quantitats: quant d’adob necessitem? quants peus de maduixera? quants metres de tub de reg? quin volum d’aigua gastarem? quants diners costarà la posada en marxa de l’hort? i el manteniment anual? i trimestral?
 • Disseny del plànol: practicar el dibuix tècnic per dissenyar l’hort, els diferents espais i parcel·les. Podem practicar el dibuix a escala, les proporcions, etc… Podem també traslladar aquest dibuix manual al dibuix amb eines digitals de planimetria.
 • Planificació i construcció d’estació meteorològica, caixes niu i menjadors d’ocells
 • Desgranar pèsols o faves: recompte, càlcul, mesura…
 • Estadística, atzar i probabilitat a partir de trampes d’insectes o plagues (ex: trampes per cargols).
 • Plantar faves i pèsols: Comptar les setmanes que triguen a germinar, quantes baines han sortit, quantes llavors a cada baina, mesures gràfiques de creixement, dibuixos del procés de germinació i creixement, imatges o vídeos, etc.

ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Treballar a l’hort: remoure la terra, fer forats, plantar, preparar bancals de fusta, lligar tomaqueres, regar, barrejar l’adob amb la terra, etc…
 • Desgranar pèsols o faves: psicomotricitat fina, precisió.
 • Mesurem amb el cos: mesurar l’hort amb mesures corporals (nº de peus, nº de passes, nº de mans, nº de braços), i buscar l’equivalència amb mesures mètriques.
 • Gimcana de l’hort: organitzar una gimcana amb proves i preguntes al voltant de l’hort.
 • Cuina saludable: elaborar receptes saludables amb les verdures de l’hort.
 • Quadern “la salut de l’hort”: crear un llibre recollint els beneficis per la salut de les plantes de l’hort.
 • Construcció d’un hivernacle: investigar les tècniques més adequades i construir-lo.

ÀMBIT EDUCACIÓ EN VALORS

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Comissió de l’hort: els alumnes formen part de la Comissió de l’hort de l’escola i tenen poder de decisió en el projecte des del primer moment, fomentant així la seva participació activa. Aprendre a prendre decisions i assumir les conseqüències.
 • Autonomia en les tasques: els infants han de treballar l’hort de manera activa i autònoma, realitzant ells mateixos la major part de les tasques de manera autònoma (sempre que sigui possible).
 • Treball cooperatiu: el treball de l’hort és cooperatiu per definició. Organitzar equips de treball per realitzar les tasques de manera organitzada i col·laborativa.
 • Normativa de l’hort: creació d’una normativa de l’hort, acordada i respectada per adults i infants (codi de bones pràctiques), difondre i comunicar aquesta normativa per diversos canals (blog, cartellera verda, cartells informatius in-situ…).
 • Resolució de conflictes i comunicació assertiva a partir dels conflictes que sorgeixin durant el treball a l’hort.
 • Afavorir la creativitat: estimular solucions creatives i realistes davant dels obstacles que anem trobant en el treball de l’hort.
 • Compliment normativa: Alumnes encarregats de vetllar pel respecte de l’hort i el compliment de la normativa.
 • Preguntes obertes i debats: estimular l’esperit crític a partir de preguntes obertes i debats sobre temes relacionats amb l’hort.

ÀMBIT CONEIXEMENT DEL MEDI

MEDI NATURAL

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Preparació i estudi del sòl: preparar la terra de cultiu com a font d’aliment de les plantes i estudiar la seva composició i característiques fisicoquímiques.
 • Animals i Plantes: observar i conèixer els animals i les plantes de l’hort amb la lupa de mà, la lupa binocular, el microscopi, etc.
 • Els animals de la terra i la funció descomponedora. Observar, dibuixar, classificar. Ús de la lupa i de claus de classificació.
 • Terrari per cucs i formigues: construcció del terrari semitransparent especialment dissenyat per observar l’activitat de cucs, formigues i altres animals de la terra.
 • Terrari per a cargols i estudi del seu cicle biològic.
 • Compostatge: fabricar o instal·lar un compostador a l’hort per a les restes orgàniques i aprofitar el compostatge per fer-ne un projecte de treball transversal. (Exemple d’activitats: veure guia sobre el compostatge de la XESC).
 • Estudi de les parts de les plantes: fulles, tija, arrels, flor, fruit, llavor, etc…
 • Reproducció de les plantes, estudi pràctic: sexual-llavor, asexual-esqueix.
 • Animals pol·linitzadors: estudi, observació, dibuix, classificació, etc…
 • Banc de llavors autòctones: recull de llavors de varietats autòctones i cultiu, cultiu, reproducció i intercanvi amb altres escoles.
 • Biodiversiquadres: activitat per treballar la biodiversitat de l’hort. En petits grups, fer fotografies de tot el que veiem a l’hort (insectes, plantes, cargols, etc.) i crear una graella de 10×10 amb les imatges. Calcular el % de cada element i tornar a repetir al cap d’uns mesos. Serveix per veure si ha augmentat la biodiversitat.
 • Meteorologia i clima: observació del temps durant el curs. Elaboració d’un climograma. Analitzar conreus més adequats pel nostre clima.
 • Construcció de pluviòmetres amb materials reciclats.
 • Estació meteorològica: Construir i instal·lar una estació meteorològica. Fer activitats al voltant de les dades recollides a l’estació.
 • Dissolució d’all: remei natural per combatre el pugó.
 • Plantar plantes aromàtiques per repel·lir els insectes perjudicials per l’hort (ex: alfàbrega).
 • Aplicació del quadre d’associacions de cultius per decidir què plantem a cada lloc i en quin moment.
 • Anàlisi de la capacitat de retenció d’aigua de la terra de cultiu.
 • Diferenciar i comparar tipus de plantes, les parts de la planta que ens mengem, etc.
 • Caixes d’observació d’arrels: comparar el creixement de les arrels segons el tipus de sòl.
 • Fitxes de plantes: elaborar un recull de fitxes amb informació sobre les plantes que tenim a l’hort. També pot ser multilingüe.
 • Experimentació amb llavors per entendre la germinació,observació de llavors al laboratori, classificar-les i descobrir el seu nom científic, estudiar llavors exòtiques de països diferents, etc. Construcció d’un germinador.
 • L’hort com un ecosistema: estudiar l’hort com a ecosistema i les funcions de cada element.
 • Plantar faves i pèsols: Comptar les setmanes que triguen a germinar, quantes baines han sortit, quantes llavors a cada baina, mesures gràfiques de creixement, dibuixos del procés de germinació i creixement, imatges o vídeos, etc.
 • Experimentació amb la fibra de coco i el compost per preparar el sòl.
 • Fer planter i trasplantar-lo a l’hort
 • Planificar el sistema de rec més sostenible i estudiar les diferències de consum entre els diversos sistemes.
 • Plantes aromàtiques: treballar els sentits, taller per conèixer-les, fer planter, collir flors, assecar-les i elaborar colònia, sabó, oli aromàtic, bossetes d’olor,…
 • Construcció d’una premsa per fer un herbari.
 • Estudi dels fongs i plagues de les plantes.
MEDI SOCIAL

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Productes proximitat: estudiar les diferències de consum d’energia entre els productes de proximitat i els productes que vénen de lluny.
 • Receptes familiars: recull de receptes familiars amb hortalisses.
 • Activitats intergeneracionals: afavorir trobades amb famílies, avis i àvies, besavis que vinguin a ajudar-nos a treballar l’hort o a donar-nos consells per millorar el cultiu.
 • Comparativa del consum d’ara i dels avis: fer entrevistes als avis i àvies per veure com consumien, què menjaven, què compraven, els embalatges, proximitat dels productes,…
 • Taller de cuina i conserves: cuinar receptes amb els productes de l’hort i fer conserves, tot analitzant les diferents tècniques de conservació dels aliments.
 • D’on vénen les hortalisses? Buscar informació sobre l’origen geogràfic de les espècies que tenim a l’hort durant tot l’any. Conèixer la història de cada espècie. Dibuixar un mapa del món amb aquesta informació.
 • Plantes aromàtiques: cultivar i estudiar les plantes aromàtiques i investigar la seva relació amb la tradició remeiera. Elaborar olis, cremes, ungüents, sabons,…
 • Història agricultura: estudiar la història de les societats humanes a partir de la història i les tradicions agrícoles.
 • Les eines de l’hort: Conèixer-les, estudiar els seus noms,  noms locals de cada eina, característiques i ús. Tenir cura de les eines. Investigar en si eren iguals o diferents a l’època dels avis.

ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Autoavaluació: autoavaluació dels processos i els aprenentatges (inicial i final de cada procés).
 • Herbari de classe: elaborar un herbari de tota la classe per aprendre a distingir les diferents espècies i poder consultar-lo quan sigui necessari. Es pot ampliar l’herbari al llarg dels anys amb noves espècies de l’hort i incloure-hi espècies silvestres de l’entorn de l’escola.
 • Treball en equip: afavorir les activitats cooperatives en el treball de l’hort.
 • Activitats inter-nivells: afavorir les activitats a l’hort amb infants de diverses edats.
 • Tutors de l’hort: els alumnes de cicle superior i cicle mitjà poden ser tutors de l’hort dels alumnes d’infantil o cicle inicial.
 • Visites guiades per alumnes: convidar a les famílies a visitar l’hort i que siguin els alumnes que s’encarreguin de guiar la visita i explicar.
 • Seguiment individual del projecte de l’hort amb un diari personal de l’hort.
 • Activitats intergeneracionals: els alumnes dissenyen activitats o xerrades amb familiars o avis que vénen a ensenyar-nos els seus coneixements sobre l’hort.
close

No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en recursos educatius!

Ja que estàs per aquí....

Aquest estiu, més que mai, els infants necessitaran activitats a la natura, jugar amb els amics i amigues, córrer a l'aire lliure...

I a Fundesplai, més que mai, tenim la determinació de donar aquesta oportunitat a totes les nenes i els nens de Catalunya. Volem que puguin gaudir d'un casal, d'unes colònies i de l'esplai.

Ara més que mai necessitem la teva ajuda!

Fes un donatiu

SEGUEIX-NOS!

No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en recursos educatius! Si et subscrius les rebràs directament al teu mail: fàcil, no?

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Els projectes i serveis del Món Escolar tenen l'objectiu d'oferir activitats de lleure educatiu de qualitat en el marc escolar.

Coneix Fundesplai