Teniu un hort a l’escola i no sabeu com treure-li suc a nivell curricular?

Aquí trobareu algunes idees… i també podeu descarregar la nostra guia de l’hort ecològic i educatiu.

L’hort escolar ens ofereix una gran oportunitat educativa per treballar hàbits, valors, cooperació, participació, autonomia i competències bàsiques de manera transversal.

A més a més, tenir un hort a l’escola afavoreix el desenvolupament individual i social dels alumnes, i al seu benestar físic i psicològic, ja que és un espai exterior de contacte amb la natura i els alumnes parteixen de l’acció i la pràctica per assolir els aprenentatges.

També hi ha moltes escoles que aposten per l’hort escolar com a eina directa per potenciar les competències bàsiques a través de l’educació ambiental.

En aquest sentit, hi ha Escoles Verdes i de la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat que fa anys que desenvolupen tota mena d’activitats transversals al voltant de l’hort.

A partir del treball de l’hort també s’afavoreix la convivència, la cohesió de grup, el treball en equip, la cooperació i el diàleg, així com l’esperit crític i el raonament hipotètic-deductiu. L’hort ens ofereix la possibilitat de plantejar-nos preguntes contínuament, formular hipòtesis i experimentar.

És important començar a fer servir l’hort escolar com a eina pedagògica des de l’escola Bressol i donar continuïtat i coherència al treball de l’hort al llarg de tots els cursos d’Infantil, Primària i Secundària.

Si penses que no tens espai o no tens gaire idea de com fer un hort a la teva escola o esplai, et proposem 5 maneres de fer un hort escolar al pati. Segur que alguna de les 5 opcions s’adapta a l’espai del teu recinte i podràs implementar l’hort com una activitat més en el currículum.

EL CURRÍCULUM DE L’HORT

L’hort és un entorn que facilita els aprenentatges vivencials on els alumnes aprenen fent i manipulant. Aprenen conceptes i assoleixen competències bàsiques, cosa que cal tenir en compte a l’hora de plantejar un projecte transversal d’hort escolar que es pugui incloure en el Projecte de Centre.

Avui us fem una proposta d’activitats agrupant-les pels àmbits del currículum, tot i que n’hi ha moltes que són de caire transversal i per tant, afavoreixen diverses competències i àmbits a l’hora. La majoria d’activitats es poden adaptar a diversos nivells i edats.

Sota la infografia trobareu el detall i descripció de la proposta d’activitats per cada àmbit:

 • Lingüístic
 • Artístic
 • Digital
 • Matemàtic
 • Educació física
 • Educació en valors
 • Coneixement del medi
 • Aprendre a aprendre

ÀMBIT LINGÜÍSTIC I COMUNICATIU

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Diari de l’hort: escriure un quadern de camp o diari de l’hort on es recullin tots els experiments que fem i les vivències que tenim. Pot ser un quadern individual o col·lectiu.
 • Vocabulari multilingüe: treballar el vocabulari dels elements de l’hort en diversos idiomes (plantes, sòl, animals, eines, meteorologia, calendari, estacions,…)
 • Recull de dites i endevinalles populars relacionades amb l’hort, les verdures, l’alimentació, la meteorologia… (també pot ser multilingüe).
 • Creació de cançons: inventar cançons relacionades amb l’hort en català, castellà i anglès.
 • Fitxes de plantes: elaborar un recull de fitxes amb informació sobre les plantes que tenim a l’hort. També pot ser multilingüe.
 • Blog de l’hort: escriure regularment al blog de l’hort i incorporar imatges i vídeos.
 • Sessions de treball multilingües: treballar l’hort en català, castellà i anglès, afavorint la comunicació oral durant la sessió en els tres idiomes.
 • Cartells explicatius: elaborar cartells de senyalització i explicatius dels cultius de l’hort i la normativa.
 • Cartellera de l’hort: manteniment de la cartellera de l’hort per comunicar el projecte a les famílies.
 • Intercanvi d’informació sobre l’hort amb altres escoles de l’entorn que tinguin hort.
 • Creació d’un memory: crear jocs de taula amb imatges fetes pels alumnes (foto o dibuix) de les diferents espècies d’animals i plantes que trobem a l’hort. Hi podem jugar en anglès, català o castellà.
 • Cal·ligrames: escriure cal·ligrames inspirats en l’hort i els animals col·laboradors.
 • Creació de poemes inspirats en les hortalisses o animals de l’hort.
 • Exposició oral sobre temes relacionats amb l’hort: l’origen de les espècies, els beneficis de les plantes aromàtiques, etc…
 • Quadern “la salut de l’hort”: crear un llibre recollint els beneficis per la salut de les plantes de l’hort.
 • El conte del cargol i l’herba de poliol: explicar el conte,  escriure’t,… Plantar poliol i provar-lo.

ÀMBIT ARTÍSTIC

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Dibuix naturalista: descobrir el dibuix naturalista i practicar in-situ amb les plantes i animals de l’hort.
 • Taller de fotografia: aprendre les tècniques bàsiques de fotografia i practicar amb les plantes i animals de l’hort.
 • Exposició fotogràfica: organitzar una exposició fotogràfica d’imatges realitzades pels alumnes a l’hort.
 • Land Art a l’hort: crear obres de land art o d’art efímer amb elements naturals de l’hort.
 • Creació d’espantaocells i CDs decorats: crear elements que espantin els ocells i decorar-los.
 • Estampació natural amb flors, fulles, escorça, fruits…
 • Art amb llavors de colors, formes i mides diferents.
 • Elaboració d’elements decoratius de l’hort com escultures de fang cuit, fusta o materials reciclats.
 • Creació de cançons relacionades amb l’hort.
 • Teatre musical sobre el cicle de la vida al nostre hort (exemple: cicle de la marieta, de la papallona…).
 • Fer els noms de les espècies amb elements decoratius com culleres de fusta.
 • Creació d’un memory: crear jocs de taula amb imatges fetes pels alumnes (foto o dibuix) de les diferents espècies d’animals i plantes que trobem a l’hort. Hi podem jugar en anglès, català o castellà.
 • Cal·ligrames: escriure cal·ligrames inspirats en l’hort i els animals col·laboradors.
 • Regadores decorades: Reutilitzar les ampolles de plàstic per fer regadores.
 • Collage de natura: muntatge artístic amb fotos o amb elements del propi hort.
 • Tints naturals: fabricar tints o pintura natural a partir de les plantes o elements de l’hort.
 • El conte del cargol i l’herba de poliol: escenificar-lo, dibuixar-lo,… Plantar poliol i provar-lo.

ÀMBIT DIGITAL

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Recerca d’informació: buscar informació a internet sobre les plantes i els animals de l’hort, així com de les tècniques de cultiu, el compostatge, les plagues…
 • Blog de l’hort: escriure regularment al blog de l’hort i incorporar imatges i vídeos.
 • Webs d’altres escoles: conèixer el projecte de l’hort d’altres escoles a través dels seus webs o blogs i poder valorar i agafar idees per millorar el nostre hort.
 • Recull fotogràfic o audiovisual dels processos i experiments.
 • Muntatge audiovisual del procés de germinació o de floració d’una planta.
 • Programes imatge i vídeo: aprendre a fer servir els programes de retoc d’imatges i edició de vídeo per fer muntatges audiovisuals del projecte de l’hort.
 • Disseny plànol digital: aprendre a fer servir programes de planimetria per dissenyar i dibuixar el plànol de l’hort, per exemple l’AutoCAD.
 • Vídeo tutorial explicant accions recomanables per tenir un hort saludable i penjar-lo al blog.
 • Vídeo amb tècnica timelapse per il·lustrar el procés de construcció de l’hort, o la plantació, o la recol·lecció, o el procés de lligar tomaqueres, etc…

ÀMBIT MATEMÀTIC

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Mesures i volums: aprofitar l’entorn de l’hort per aprendre a mesurar, calcular àrees, volums, perímetres, determinar les parcel·les de cultiu,…
 • Classificació d’elements: classificar llavors, branques, fulles, flors, fruits,… utilitzant diversos criteris (duresa, mida, color, forma, textura…).
 • Càlculs i recomptes in-situ: comptem, sumem, restem, multipliquem, dividim, fem fraccions, etc… aprofitant l’espai de l’hort i tots els seus elements.
 • Gràfics de creixement: mesurem periòdicament el creixement de les plantes i fem gràfics de creixement. Podem comparar el ritme de creixement de diverses espècies, comparar amb l’any anterior, etc…
 • Càlcul del pressupost i quantitats: quant d’adob necessitem? quants peus de maduixera? quants metres de tub de reg? quin volum d’aigua gastarem? quants diners costarà la posada en marxa de l’hort? i el manteniment anual? i trimestral?
 • Disseny del plànol: practicar el dibuix tècnic per dissenyar l’hort, els diferents espais i parcel·les. Podem practicar el dibuix a escala, les proporcions, etc… Podem també traslladar aquest dibuix manual al dibuix amb eines digitals de planimetria.
 • Planificació i construcció d’estació meteorològica, caixes niu i menjadors d’ocells
 • Desgranar pèsols o faves: recompte, càlcul, mesura…
 • Estadística, atzar i probabilitat a partir de trampes d’insectes o plagues (ex: trampes per cargols).
 • Plantar faves i pèsols: Comptar les setmanes que triguen a germinar, quantes baines han sortit, quantes llavors a cada baina, mesures gràfiques de creixement, dibuixos del procés de germinació i creixement, imatges o vídeos, etc.

ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Treballar a l’hort: remoure la terra, fer forats, plantar, preparar bancals de fusta, lligar tomaqueres, regar, barrejar l’adob amb la terra, etc…
 • Desgranar pèsols o faves: psicomotricitat fina, precisió.
 • Mesurem amb el cos: mesurar l’hort amb mesures corporals (nº de peus, nº de passes, nº de mans, nº de braços), i buscar l’equivalència amb mesures mètriques.
 • Gimcana de l’hort: organitzar una gimcana amb proves i preguntes al voltant de l’hort.
 • Cuina saludable: elaborar receptes saludables amb les verdures de l’hort.
 • Quadern “la salut de l’hort”: crear un llibre recollint els beneficis per la salut de les plantes de l’hort.
 • Construcció d’un hivernacle: investigar les tècniques més adequades i construir-lo.

ÀMBIT EDUCACIÓ EN VALORS

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Comissió de l’hort: els alumnes formen part de la Comissió de l’hort de l’escola i tenen poder de decisió en el projecte des del primer moment, fomentant així la seva participació activa. Aprendre a prendre decisions i assumir les conseqüències.
 • Autonomia en les tasques: els infants han de treballar l’hort de manera activa i autònoma, realitzant ells mateixos la major part de les tasques de manera autònoma (sempre que sigui possible).
 • Treball cooperatiu: el treball de l’hort és cooperatiu per definició. Organitzar equips de treball per realitzar les tasques de manera organitzada i col·laborativa.
 • Normativa de l’hort: creació d’una normativa de l’hort, acordada i respectada per adults i infants (codi de bones pràctiques), difondre i comunicar aquesta normativa per diversos canals (blog, cartellera verda, cartells informatius in-situ…).
 • Resolució de conflictes i comunicació assertiva a partir dels conflictes que sorgeixin durant el treball a l’hort.
 • Afavorir la creativitat: estimular solucions creatives i realistes davant dels obstacles que anem trobant en el treball de l’hort.
 • Compliment normativa: Alumnes encarregats de vetllar pel respecte de l’hort i el compliment de la normativa.
 • Preguntes obertes i debats: estimular l’esperit crític a partir de preguntes obertes i debats sobre temes relacionats amb l’hort.

ÀMBIT CONEIXEMENT DEL MEDI

MEDI NATURAL

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Preparació i estudi del sòl: preparar la terra de cultiu com a font d’aliment de les plantes i estudiar la seva composició i característiques fisicoquímiques.
 • Animals i Plantes: observar i conèixer els animals i les plantes de l’hort amb la lupa de mà, la lupa binocular, el microscopi, etc.
 • Els animals de la terra i la funció descomponedora. Observar, dibuixar, classificar. Ús de la lupa i de claus de classificació.
 • Terrari per cucs i formigues: construcció del terrari semitransparent especialment dissenyat per observar l’activitat de cucs, formigues i altres animals de la terra.
 • Terrari per a cargols i estudi del seu cicle biològic.
 • Compostatge: fabricar o instal·lar un compostador a l’hort per a les restes orgàniques i aprofitar el compostatge per fer-ne un projecte de treball transversal. (Exemple d’activitats: veure guia sobre el compostatge de la XESC).
 • Estudi de les parts de les plantes: fulles, tija, arrels, flor, fruit, llavor, etc…
 • Reproducció de les plantes, estudi pràctic: sexual-llavor, asexual-esqueix.
 • Animals pol·linitzadors: estudi, observació, dibuix, classificació, etc…
 • Banc de llavors autòctones: recull de llavors de varietats autòctones i cultiu, cultiu, reproducció i intercanvi amb altres escoles.
 • Biodiversiquadres: activitat per treballar la biodiversitat de l’hort. En petits grups, fer fotografies de tot el que veiem a l’hort (insectes, plantes, cargols, etc.) i crear una graella de 10×10 amb les imatges. Calcular el % de cada element i tornar a repetir al cap d’uns mesos. Serveix per veure si ha augmentat la biodiversitat.
 • Meteorologia i clima: observació del temps durant el curs. Elaboració d’un climograma. Analitzar conreus més adequats pel nostre clima.
 • Construcció de pluviòmetres amb materials reciclats.
 • Estació meteorològica: Construir i instal·lar una estació meteorològica. Fer activitats al voltant de les dades recollides a l’estació.
 • Dissolució d’all: remei natural per combatre el pugó.
 • Plantar plantes aromàtiques per repel·lir els insectes perjudicials per l’hort (ex: alfàbrega).
 • Aplicació del quadre d’associacions de cultius per decidir què plantem a cada lloc i en quin moment.
 • Anàlisi de la capacitat de retenció d’aigua de la terra de cultiu.
 • Diferenciar i comparar tipus de plantes, les parts de la planta que ens mengem, etc.
 • Caixes d’observació d’arrels: comparar el creixement de les arrels segons el tipus de sòl.
 • Fitxes de plantes: elaborar un recull de fitxes amb informació sobre les plantes que tenim a l’hort. També pot ser multilingüe.
 • Experimentació amb llavors per entendre la germinació,observació de llavors al laboratori, classificar-les i descobrir el seu nom científic, estudiar llavors exòtiques de països diferents, etc. Construcció d’un germinador.
 • L’hort com un ecosistema: estudiar l’hort com a ecosistema i les funcions de cada element.
 • Plantar faves i pèsols: Comptar les setmanes que triguen a germinar, quantes baines han sortit, quantes llavors a cada baina, mesures gràfiques de creixement, dibuixos del procés de germinació i creixement, imatges o vídeos, etc.
 • Experimentació amb la fibra de coco i el compost per preparar el sòl.
 • Fer planter i trasplantar-lo a l’hort
 • Planificar el sistema de rec més sostenible i estudiar les diferències de consum entre els diversos sistemes.
 • Plantes aromàtiques: treballar els sentits, taller per conèixer-les, fer planter, collir flors, assecar-les i elaborar colònia, sabó, oli aromàtic, bossetes d’olor,…
 • Construcció d’una premsa per fer un herbari.
 • Estudi dels fongs i plagues de les plantes.
MEDI SOCIAL

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Productes proximitat: estudiar les diferències de consum d’energia entre els productes de proximitat i els productes que vénen de lluny.
 • Receptes familiars: recull de receptes familiars amb hortalisses.
 • Activitats intergeneracionals: afavorir trobades amb famílies, avis i àvies, besavis que vinguin a ajudar-nos a treballar l’hort o a donar-nos consells per millorar el cultiu.
 • Comparativa del consum d’ara i dels avis: fer entrevistes als avis i àvies per veure com consumien, què menjaven, què compraven, els embalatges, proximitat dels productes,…
 • Taller de cuina i conserves: cuinar receptes amb els productes de l’hort i fer conserves, tot analitzant les diferents tècniques de conservació dels aliments.
 • D’on vénen les hortalisses? Buscar informació sobre l’origen geogràfic de les espècies que tenim a l’hort durant tot l’any. Conèixer la història de cada espècie. Dibuixar un mapa del món amb aquesta informació.
 • Plantes aromàtiques: cultivar i estudiar les plantes aromàtiques i investigar la seva relació amb la tradició remeiera. Elaborar olis, cremes, ungüents, sabons,…
 • Història agricultura: estudiar la història de les societats humanes a partir de la història i les tradicions agrícoles.
 • Les eines de l’hort: Conèixer-les, estudiar els seus noms,  noms locals de cada eina, característiques i ús. Tenir cura de les eines. Investigar en si eren iguals o diferents a l’època dels avis.

ÀMBIT APRENDRE A APRENDRE

Exemple d’activitats i processos relacionats amb l’hort:

 • Autoavaluació: autoavaluació dels processos i els aprenentatges (inicial i final de cada procés).
 • Herbari de classe: elaborar un herbari de tota la classe per aprendre a distingir les diferents espècies i poder consultar-lo quan sigui necessari. Es pot ampliar l’herbari al llarg dels anys amb noves espècies de l’hort i incloure-hi espècies silvestres de l’entorn de l’escola.
 • Treball en equip: afavorir les activitats cooperatives en el treball de l’hort.
 • Activitats inter-nivells: afavorir les activitats a l’hort amb infants de diverses edats.
 • Tutors de l’hort: els alumnes de cicle superior i cicle mitjà poden ser tutors de l’hort dels alumnes d’infantil o cicle inicial.
 • Visites guiades per alumnes: convidar a les famílies a visitar l’hort i que siguin els alumnes que s’encarreguin de guiar la visita i explicar.
 • Seguiment individual del projecte de l’hort amb un diari personal de l’hort.
 • Activitats intergeneracionals: els alumnes dissenyen activitats o xerrades amb familiars o avis que vénen a ensenyar-nos els seus coneixements sobre l’hort.

No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en recursos educatius!

Política de privacitat *

SEGUEIX-NOS!

No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en recursos educatius! Si et subscrius les rebràs directament al teu mail: fàcil, no?

 • Hidden
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Els projectes i serveis del Món Escolar tenen l'objectiu d'oferir activitats de lleure educatiu de qualitat en el marc escolar.

Coneix Fundesplai