Vivim en un context en el que ens n’adonem que és importantíssim educar en la democràcia els infants des de ben petits. Això passa per la seva implicació i participació en tots els àmbits de la seva vida quotidiana, des de les relacions familiars fins al dia a dia a l’escola o l’esplai.

La participació infantil és un dret recollit a la Convenció sobre els Drets de l’Infant (articles del 12 al 17) i és necessària perquè assumeixin la seva responsabilitat social i democràtica.

A més a més, ja hem parlat altres vegades dels beneficis de la participació infantil per a la societat i per als propis nens i nenes, entre els que destaquem que afavoreix la convivència, la cohesió social, la resolució de conflictes, la presa de decisions,… i enforteix els valors de l’empatia, la solidaritat, la tolerància, el respecte,…

Per tant, establir un sistema de democràcia participativa a l’escola o l’esplai, és una de les millors maneres d’estimular la Cultura de Pau, ja que, entre altres coses:

 • Millora la qualitat de vida dels infants
 • Millora les relacions
 • Facilita la convivència
 • Disminueixen els conflictes
 • Reforça la cohesió de grup
 • Ajuda a desenvolupar el sentit de la responsabilitat
 • Potencia l’entrenament de les habilitats per a la vida (cognitives, emocionals i socials)

Les assemblees són una manera molt efectiva de posar en pràctica la democràcia participativa dels infants en un entorn escolar, ja sigui a l’aula com al temps del migdia o menjador escolar. En un context assembleari els alumnes poden expressar les seves opinions, dir el que els agrada i els que no, proposar millores, buscar solucions als conflictes,…

L’assemblea és un espai d’aprenentatge que es basa en la conversa, el diàleg, l’argumentació, l’escolta activa i el respecte pels altres. Aquestes són eines que acompanyaran els infants tota la vida i els ajudaran en contextos molt diversos.

Com fer les assemblees més participatives?

 1. Estimular la participació directa de tots i totes per facilitar la inclusió.
 2. Abans de començar i en acabar,establir un petit ritual com cantar una cançó tots junts.
 3. Potenciar la defensa dels interessos tant personals com col·lectius, ajudant als infants a diferenciar-los.
 4. Utilitzar recursos i dinàmiques com els jocs, els role-plays, les reflexions escrites,…
 5. Entrenar-se a separar el problema de la persona.
 6. Evitar parlar dels infants que no són presents a l’assemblea.
 7. Col·locar-se en rotllana o taula rodona per facilitar la mediació, la inclusió i la comunicació no verbal.
 8. Deixar seure als alumnes com vulguin al voltant de la rotllana afavoreix la conversa i el clima amable.
 9. Fer assemblees periòdiques (setmanals) i de tant en tant alguna assemblea puntual per parlar de temes concrets o urgents.
 10. Establir un reglament que sigui senzill i operatiu i fer un cartell amb el reglament que sigui visible durant l’assemblea. En aquest reglament hi han de quedar clares la manera de prendre decisions i la funció de del/la moderador/a i del/la secretari/a.
 11. Establir l’ordre del dia prèviament a l’assemblea on s’especifiqui els temes a tractar.
 12. Tenir una bústia de suggeriments on els infants puguin proposar temes per parlar a l’assemblea.
 13. Intentar arribar a propostes concretes com a resultat de l’assemblea.
 14. Prendre nota dels acords presos en assemblea (els alumnes prenen nota en un mural o una pissarra).

Assemblees diferents en funció de l’edat

Assemblea amb infants de 5 a 7 anysassemblees cicle inicial
 • Durada: màxim 20 minuts.
 • Objectius: creació d’idees i presa de decisions.
 • Temes a tractar: cal que siguin clars i concrets, per exemple: “a què volem jugar dimecres?”, i és necessari tenir un reforç visual (una pissarra o paper mural).
 • Aspectes que cal tenir en compte:
  • És difícil arribar al consens i cal la dinamització per treballar el torn de paraula.
  • Estimular la confiança i seguretat en un mateix.
  • Aprendre a reconèixer els propis sentiments i els dels altres.
  • Estimular els infants a escoltar i començar a tenir en compte les necessitats dels altres a l’hora de buscar solucions.
  •  Treballar sentiment de pertinença al grup.
Assemblea amb infants de 8 a 10 anysassemblea 3er primària
 • Durada: màxim 30 minuts.
 • Objectius: creació d’idees, presa de decisions i valoració.
 • Temes a tractar: cal que siguin clars i concrets, però poden tractar-se projectes a mig termini, per exemple: “que volem fer aquest trimestre?”.
 • Aspectes que cal tenir en compte:
  • Afavorir les argumentacions col·lectives que tenen en compte el grup i no els interessos propis.
  • Treballar les actituds bàsiques a l’assemblea: amabilitat, respecte, empatia i assertivitat.
  • Introduir rols personals per al desenvolupament de l’assemblea (secretari/a, moderador/a, observador/a…) 
  • Estimular l’escolta activa.
  • Aprendre a conèixer els propis sentiments i a comunicar-los de manera positiva.
  • Reconèixer els sentiments dels altres i tenir-los en compte.
  • Estimular l’assaig de creació de solucions als problemes i reptes.
  • Intentar arribar a acords col·lectius i posar-los en pràctica.
Assemblea amb infants d’11 a 13 anysassemblees 5è primària
 • Durada: màxim 45 minuts.
 • Objectius: creació d’idees, presa de decisions, distribuir funcions i valoració.
 • Temes a tractar: cal que siguin el més concrets possible, poden ser de curt, mitjà o llarg termini.
 • Aspectes que cal tenir en compte:
  • Afavorir les argumentacions col·lectives que tenen en compte el grup i no els interessos propis.
  • Treballar les actituds bàsiques a l’assemblea: amabilitat, respecte, empatia i assertivitat.
  • Introduir rols personals per al desenvolupament de l’assemblea (secretari/a, moderador/a, observador/a…)
  • Presa de l’acta per part d’algun infant.
  • Es pot fer ús de les assemblees per a la resolució de conflictes.
  • Afavorir que els infants analitzin i valorin les argumentacions dels demés.
  • Estimular als infants perquè prenguin decisions de manera autònoma.
Assemblea amb joves de 14 a 16 anysassemblees amb adolescents
 • Durada: màxim 60 minuts.
 • Objectius: creació d’idees, presa de decisions, distribuir funcions i valoració.
 • Temes a tractar: qualsevol tema de l’entorn del grup.
 • Aspectes que cal tenir en compte:
  • Reconèixer les argumentacions col·lectives.
  • Es pot fer ús de les assemblees per a la resolució de conflictes.
  • Es poden crear comissions i distribuir funcions i càrrecs entre els i les joves.
  • Treballar de forma cooperativa i buscar estratègies per implicar tots els membres del grup.
  • S’ha de cuidar l’aspecte emocional de les assemblees i el clima grupal.
  • Es difumina l’autoritat del monitor/a o mestre: les seves opinions de cara als nois i noies han de tenir un pes similar a les de qualsevol dels o les joves.
  • Afavorir l’actitud oberta i flexible davant dels canvis.
  • Estimular el diàleg, la negociació i la cooperació.
  • Els i les joves han de responsabilitzar-se de manera autònoma de les tasques assumides.

ELS CONSELLS D’INFANTS AL TEMPS EDUCATIU DEL MIGDIA

Més informació sobre les assemblees i la participació

No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en recursos educatius!

Política de privacitat *

SEGUEIX-NOS!

No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en recursos educatius! Si et subscrius les rebràs directament al teu mail: fàcil, no?

 • Hidden
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Els projectes i serveis del Món Escolar tenen l'objectiu d'oferir activitats de lleure educatiu de qualitat en el marc escolar.

Coneix Fundesplai