Els crèdits de síntesi tradicionalment s’han entès com un conjunt d’activitats didàctiques que estan relacionades amb aspectes de diverses matèries i que s’agrupen sota un tema concret. Un crèdit o treball de síntesi acostuma a durar entre 3 dies i una setmana i sovint es realitza fora de l’escola.

Actualment l’organització i la metodologia dels crèdits de síntesi està evolucionant per anar una mica més enllà: deixen d’estar tan centrats en el què per focalitzar-se més en el com. I és un com que està impregnat de la innovació educativa, de l’esperit educatiu del segle XXI.

Aquests crèdits de síntesi innovadors es basen en diverses tècniques educatives que enriqueixen el treball i estimulen la motivació dels alumnes.

Avui us presentem alguns d’aquests ingredients que creiem que han de tenir els crèdits de síntesi del segle XXI i que nosaltres fa temps que apliquem a les propostes de treballs de síntesi que realitzem a les cases de colònies.

1) Les competències bàsiques

Des que es va començar a aplicar el model d’ensenyament-aprenentatge basat en competències tant a l’educació Primària com a Secundària, els crèdits de síntesi han anat evolucionant per tal d’estar basats en les competències bàsiques i complexes. D’aquesta manera es busca un aprenentatge més global i adaptat.l’aprenentatge.

Però al llarg del crèdit de síntesi també hi pot haver continguts específics que ajudin a concretar, que serveixin d’estímul i aportin un valor més tangible al treball realitzat.

2) L’entorn natural

La natura ens ofereix un escenari perfecte per dur a terme un crèdit de síntesi, ja que proporciona un context en el que és possible aprofundir en totes les competències. A més a més, el contacte amb la natura té molts beneficis per la salut i el benestar físic i psicològic dels alumnes.

Per tant, passar uns dies en un entorn natural treballant en el crèdit de síntesi és una experiència molt enriquidora, saludable i vital per als adolescents en tots els aspectes.

3) L’autonomia i l’autoaprenentatge

El crèdit de síntesi ens ofereix el context ideal per proposar activitats en què l’autonomia i l’autoaprenentatge de l’alumne siguin primordials per assolir els objectius. Estimulant la llibertat d’expressió, creació i pensament, afavorim la capacitat de treball autònom i el pensament creatiu.

A més a més, mitjançant aquests processos, s’enforteix l’autoestima, l’autorealització i la confiança en un mateix.

4) El treball en grup i la convivència

El crèdit de síntesi ha d’afavorir el treball en equip per tal de potenciar i millorar la convivència, estimular les competències socials dels alumnes, la capacitat de col·laborar, d’entendre’s, d’arribar a punts en comú, de desenvolupar estratègies d’equip, de valorar opinions diverses,…

Aquesta manera de treballar afavoreix la convivència entre iguals i ajuda a reduir els conflictes i les conductes abusives entre alumnes.

5) Les intel·ligències múltiples

Els crèdits de síntesi inspirats en la teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner són molt enriquidors per a l’aprenentatge global i personalitzat dels alumnes.

La teoria de les intel·ligències múltiples sosté que no hi ha una intel·ligència única en l’ésser humà, sinó diverses intel·ligències independents que actuen de manera coordinada i que es desenvolupen de manera diferenciada en cada individu.

El treball de síntesi del segle 21 afavoreix el desenvolupament de les vuit intel·ligències múltiples definides per Gardner (lingüística, musical, lògic-matemàtica, espacial, corporal-cinestèsica, interpersonal, intrapersonal, i naturalista).

6) La gamificació

Gamificar o ludificar és aplicar tècniques i elements de joc a una activitat o procés que no ho és. En el cas dels crèdits de síntesi la gamificació pot ser molt útil per afavorir la motivació i l’atenció dels alumnes.

A més a més, amb la gamificació es pot potenciar un aprenentatge competencial significatiu a través de la creació d’experiències que incorporen elements propis dels jocs. D’aquesta manera afavorim que el crèdit de síntesi es converteixi en una experiència vital inoblidable.

Perquè a través del joc connectem amb les pròpies emocions, estimulem el vincle i la complicitat amb els companys, la superació personal, el compromís amb els altres i amb nosaltres mateixos.

7) ELS APRENENTATGES SIGNIFICATIUS

Els aprenentatges que es fan al llarg del crèdit de síntesi han de tenir un valor per a l’alumne, han de ser aprenentatges significatius, basant-se en aprenentatges previs.

Això s’aconsegueix, entre d’altres, amb una proposta d’activitats vivencials i experimentals en què l’alumne relaciona la nova informació amb les seves experiències prèvies, reajustant i reconstruint ambdues informacions en aquest procés.

8) L’ESCOLTA ACTIVA I EL RESPECTE

La manera de relacionar-se amb l’alumne és fonamental durant el crèdit de síntesi. L’adult ha de tenir una mirada atenta, personalitzada i respectuosa envers l’adolescent.

L’escolta activa, el diàleg respectuós i la comunicació afavoreixen l’autoestima, la creativitat, espontaneïtat i el descobriment del món per un mateix.

9) ELS CONTINGUTS TRANSVERSALS I ESPECÍFICS

Els continguts del treball que es du a terme durant la setmana han de ser transversals, que englobin totes les competències bàsiques, interrelacionant continguts de diverses matèries i donant un sentit global a l’aprenentatge.

Però al llarg del crèdit de síntesi també hi pot haver continguts específics que ajudin a concretar, que serveixin d’estímul i aportin un valor més tangible al treball realitzat.

10) EL BON HUMOR

L’alegria, el bon humor i la diversió són aspectes clau per aconseguir un bon clima durant el crèdit de síntesi i poder aplicar totes les altres tècniques amb profunditat.

Una estada de crèdit de síntesi és una oportunitat única per sortir de la rutina de l’institut, descobrir nous horitzons i relacionar-nos entre iguals o amb els adults en un context distès i agradable.

A través d’un ambient alegre i de relax emocional serà més fàcil per als alumnes assolir els objectius del crèdit de síntesi i desplegar al màxim les capacitats o potencialitats pròpies.

Esteu buscant una casa de colònies per fer un crèdit de síntesi enmig de la natura? Les nostres propostes segur que us sorprendran: crèdits de síntesi innovadors basats en competències, gamificats i en entorns naturals idíl·lics, i també crèdits de síntesi temàtics: en anglès, de natura, culturals, d’arts escèniques, d’enginy, d’aventura.

Truqueu-nos al 93 474 74 65 o contacteu-nos i us organitzem el crèdit de síntesi a mida.

No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en recursos educatius!

Política de privacitat *

SEGUEIX-NOS!

No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en recursos educatius! Si et subscrius les rebràs directament al teu mail: fàcil, no?

  • Hidden
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Els projectes i serveis del Món Escolar tenen l'objectiu d'oferir activitats de lleure educatiu de qualitat en el marc escolar.

Coneix Fundesplai