L’educació és l’eina més poderosa que tenim, i els agents educatius ens convertim en eines molt importants per educar en la igualtat, erradicant conductes violentes cap a les dones, reduint conductes de risc i evitant possibles relacions abusives.

Totes aquestes accions es poden dur a terme a partir del model de coeducació com a referència, el qual podríem definir com a: “La coeducació és, sobretot, un canvi cultural que elimina l’androcentrisme i construeix una cultura en la qual les tasques atribuïdes als dos gèneres tenen el mateix valor, alhora que desapareix la imposició dels gèneres en funció dels sexes”, segons la Núria Solsona, experta en coeducació.

Tirar endavant un projecte centrat en la coeducació no és senzill, i és que calen certs factors que facilitin aquesta tasca, entre ells la superació dels estereotips de gènere així com una valoració del que s’ha considerat la identitat masculina i la femenina històricament dins la nostra societat. Si la coeducació és real, ens permetrà treballar aspectes tan importants com la prevenció de la violència masclista o la LGTBIfòbia.

T’animes a tirar endavant amb un projecte de coeducació al teu centre educatiu?

BONES PRÀCTIQUES PER A LA COEDUCACIÓ

Aquí et donem algunes pistes per tal de dur a terme una bona acció coeducativa. S’han de tenir certs elements en compte, i en aquest article volem presentar-te 7 bones pràctiques per iniciar un projecte de coeducació en un centre educatiu, sempre tenint present que hem de posar l’infant al centre de la nostra acció educativa. És essencial escoltar els infants, posar-se al seu lloc, entendre els rols de gènere que els ha transmès la seva família,… saber com estan, com se senten en el moment de les activitats.  Mostrar comprensió i suport quan ho necessitin, des de l’empatia i la paciència. Els mateixos infants i joves que s’han impregnat de pràctiques coeducatives es poden convertir en referents i agents actius per a la igualtat de gènere.

1. EDUCAR EN LA CULTURA DE PAU

Educar en la cultura de pau és clau per a una bona coeducació, volem la violència zero. La pau quotidiana com a autèntica llavor de la convivència. Creem espais de diàleg a l’escola i a l’esplai, on hi hagi tolerància zero vers accions violentes i d’abús, dotant d’atractiu a les conductes positives…

Descobreix la nostra proposta educativa Encoratja’t per a la igualtat de gènere i la violència zero

12 recursos pedagògics per a la no violència i la Pau

Recull de jocs, contes i activitats artístiques per a la Pau i la no-violència

70 contes i còmics per la Pau (especial DENIP)

Què podem fer per aconseguir-ho?

 1. Crear espais de diàleg a l’escola i en el grup de l’esplai.
 2. Ser contundents davant de qualsevol manifestació o expressió de violència i treballar el consentiment. “No és no”. Només “sí és sí”.
 3. Aconseguir que la idea de covardia s’associi a la figura de l’agressor/a i no a la víctima. Dotar d’atractiu les conductes positives.
 4. Incorporar l’eina de “La colla encoratjada” com a mitjà de prevenció de la violència.

2. COMENÇAR EL MÉS AVIAT MILLOR

La identitat dels infants i l’adquisició dels rols de gènere, segons les expertes Núria Solsona i Marina Subirats, es van formant des de l’embaràs i la petita infància. Per tant, és important que vetllem per a la coeducació des de la família, l’escola bressol i les etapes d’infantil, perquè els primers anys de vida són crucials per a la determinació de la identitat de gènere. En etapes posteriors, com a Primària i Secundària, hem de seguir treballant pel desenvolupament del pensament crític, i afavorir les conductes de respecte, l’empatia i cooperació…

Proposta educativa ESTIMA d’educació emocional

3. PRACTICAR AMB L’EXEMPLE

Com a agents educatius som el seu referent, així que és important que aquest referent sigui coherent amb la coeducació. És important que com a adults posem atenció a les nostres accions, llenguatge o comportament per veure si es basen en la igualtat i no van lligats als prejudicis o estereotips que impregnen la nostra societat i el nostre subconscient. Això implica una revisió permanent dels nostres hàbits, comportaments i creences per prendre consciència dels privilegis o limitacions que hem après per haver nascut home o dona i la forma en què, inconscientment, ho transmetem als infants

La violència i la persistència dels estereotips de gènere afecta a les dones però també a la identitat de gènere masculí, així com a l’acceptació de les diverses opcions afectives i sexuals.

Què podem fer per aconseguir-ho?

 1. Tenir present que cada persona és única i singular, sense pressuposar l’heterosexualitat com a punt de partida.
 2. Evitar el llenguatge sexista tant escrit com oral.
 3. Fer servir un llenguatge inclusiu quan ens dirigim als nens i nenes o a les famílies.
 4. Qüestionar els estereotips de gènere i situar-los en el seu context històric.
 5. Mostrar i reforçar models basats en les masculinitats alternatives al model hegemònic de la masculinitat tradicional.
 6. Abordar el tema de la diversitat afectiva i sexual de manera natural i quotidiana.
 7. Ser contundent davant de qualsevol comentari discriminatori, masclista o homòfob.

4. POTENCIAR L’AMISTAT I LA CONVIVÈNCIA

El respecte, la cura i l’empatia són essencials per a una bona convivència en pau. Aprendre a tenir cura d’un mateix o d’una mateixa i aprendre a tenir cura d’una altra persona, és essencial per afavorir relacions positives de respecte entre nois i noies. Han d’aprendre a relacionar-se donant valor a la cura i l’empatia… i molts infants, particularment els nois, reben molts estímuls positius envers la iniciació a la competitivitat i la violència.

Hem de treballar perquè els infants valorin positivament, des de la petita infància, les conductes basades en el respecte, la cura, l’altruisme, la cooperació…. en detriment de les conductes violentes i competitives.

Què podem fer per aconseguir-ho?

 1. Potenciar l’autoconeixement per reforçar l’autoestima i la seguretat, pilars d’un bon desenvolupament emocional.
 2. Treballar el respecte i la empatia com a actituds indispensables per aprendre a conviure.
 3. Fer activitats encaminades a estimular la convivència positiva, que potenciïn les relacions interpersonals, la cohesió de grup i l’expressió d’afecte i sentiments.

Proposta educativa ESTIMA d’educació emocional

5. Analitzar les joguines, els jocs, contes i esports

És important que el projecte coeducatiu s’implementi a totes les activitats del centre, no només a algunes en concretes, ja que ha de ser des de totes les vessants que ha de tenir efecte. Des de ben petits i petites se’ns socialitza a partir del patró tradicional en el que l’home s’ha concebut socialment com a ésser d’espais oberts i moviment mentre la dona se l’ha associat als espais d’interior i de jocs tranquils. Això té implicacions en el desenvolupament de les nostres capacitats i interessos.

Què podem fer per aconseguir-ho?

 1. Afavorir que tots els infants tinguin l’oportunitat d’ocupar en algun moment els espais de joc i de relació considerats més valuosos i eliminar les jerarquies en l’ús d’aquests espais. Revisar els espais comuns i com s’utilitzen.
 2. Aconseguir que tots els jocs i activitats, siguin calmats com de moviment, es valorin positivament per part de tot el grup.
 3. Oferir gran diversitat de joguines i materials de joc i exploració, buscant sempre fugir dels estereotips.
 4. Incrementar els jocs cooperatius i jocs amb referents femenins o que afavoreixin la igualtat de gènere.
 5. Traslladar als espais oberts algunes activitats d’interior (lectura, jocs de taula, manualitats,…).
 6. Revisar els contes que expliquem als infants i buscar contes per la igualtat de gènere

 Article relacionat: 5 reflexions per triar joguines no sexistes ni violentes

 Guia de jocs de taula cooperatius per a l’escola i l’esplai

 Guia de contes i novel·les per a la igualtat de gènere

15 jocs de taula per la igualtat de gènere

6. AMPLIAR ELS MODELS DE REFERÈNCIA

És important que en tots els materials i activitats ampliem el ventall de referents que hi ha. Cal doncs incloure materials i activitats que posin el focus en les noves masculinitats, en referents femenins, en identitats diverses… de tal manera que els infants i joves tinguin referents on emmirallar-se. Això implica repensar els referents de totes les vessants com podrien ser científiques, culturals o esportives.

15 jocs de taula per la igualtat de gènere

15 activitats i dones científiques (part 1)

10 activitats i dones científiques (part 2) + Guia completa de dones científiques

Sèries i dibuixos animats que amb referents femenins, per exemple, “Superheroïnes de l’esport” de l’SX3.

7. Donar alternatives als contes i cançons tradicionals

En els contes i les cançons infantils i juvenils hi ha sexisme. Els contes tradicionals en són un bon exemple. El sexisme es transmet a través de la temàtica, de les il·lustracions, els personatges, els rols que assumeixen els personatges, el llenguatge…

Què podem fer per aconseguir-ho?

 1. Descodificar els estereotips de gènere a partir de l’anàlisi dels contes tradicionals, reflexionant sobre els rols de cada personatge.
 2. Renovar la biblioteca del centre facilitant contes no sexistes ni violents.
 3. Ampliar la col·lecció de llibres amb literatura que incorpori personatges femenins rellevants de la història de la humanitat.

Guia de contes per la igualtat de gènere i la violència zero

ALTRES RECURSOS PER EDUCAR EN LA IGUALTAT

No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en recursos educatius!

Política de privacitat *

SEGUEIX-NOS!

No et perdis cap entrada del nostre blog especialitzat en recursos educatius! Si et subscrius les rebràs directament al teu mail: fàcil, no?

 • Hidden
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Els projectes i serveis del Món Escolar tenen l'objectiu d'oferir activitats de lleure educatiu de qualitat en el marc escolar.

Coneix Fundesplai